PLGBC Green Building Awards

Regulamin konkursu

1. Organizator

Organizatorem konkursu jest Polskie Stowarzyszenie Budownictwa Ekologicznego | Polish Green Building Council (PLGBC) z siedzibą w Gliwicach, zwane dalej PLGBC. PLGBC jest pozarządową organizacją non-profit, wspierającą rozwój budownictwa zrównoważonego w Polsce.

2. Osoba upoważniona do kontaktów

Osobą upoważnioną do kontaktów w sprawie konkursu ze strony PLGBC, jest Marta Szczepanik: mszczepanik@plgbc.org.pl, +48 515 280 575.

3. Rodzaj i forma konkursu

Konkurs jest otwarty, jednoetapowy, obejmuje inwestycje budowlane projektowane, realizowane i zrealizowane oraz wnętrza w budynkach zrealizowanych na terenie Polski, jak również produkty i usługi firm działających na terenie Polski. Konkurs nie wymaga żadnych opłat wstępnych.

4. Uczestnicy konkursu

Uczestnikami konkursu są:

 1. firmy, organizacje lub instytucje, które zaprojektowały, wybudowały, są właścicielami lub zarządzają budynkiem;
 2. firmy i studenci, którzy zaprojektowali budynek, a jego budowa jeszcze się nie rozpoczęła, trwa lub jest to projekt konceptualny (bez przeznaczenia pod budowę);
 3. firmy, organizacje lub instytucje, które zaprojektowały lub są właścicielami określonego wnętrza (pomieszczenia, grupy pomieszczeń) w budynku;
 4. firmy i organizacje, które dostarczają usługi i produkty dla sektora budowlanego i nieruchomości.

5. Procedura, termin i sposób składania prac konkursowych

Zgłoszenie składa się z dwóch obligatoryjnych punktów, które zaleca się wykonać jednego dnia:

 1. wypełnienia odpowiedniego formularza online;
 2. wysłania na adres mszczepanik@plgbc.org.pl wszelkich załączników wymaganych w danej kategorii – w postaci linku do plików załadowanych na WeTransfer lub Dysk Google.

Obydwa punkty należy wykonać do dnia 31.07.2021 (termin po przedłużeniu z 30.06.2021).

Zgłoszenia nadesłane po tym terminie lub niekompletne nie będą brane pod uwagę.

6. Język konkursu

Językiem konkursu jest polski. Organizator dopuszcza również możliwość używania języka angielskiego.

7. Przedmiot konkursu

Przedmiotem konkursu jest zgłoszenie zrównoważonego budynku, wnętrza, projektu budynku lub produktu w poniższych kategoriach:

 1. Kategoria 1: Najlepszy budynek ekologiczny certyfikowany
 2. Kategoria 2: Najlepszy budynek ekologiczny bez certyfikatu (bądź precertyfikowany)
 3. Kategoria 3: Najlepszy projekt ekologiczny (profesjonalny i studencki)
 4. Kategoria 4: Najlepsza ekologiczna zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna
 5. Kategoria 5: Najlepsza ekologiczna zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna
 6. Kategoria 6: Najlepsza ekologiczna modernizacja
 7. Kategoria 7: Najlepszy ekologiczny budynek sektora publicznego
 8. Kategoria 8: Najlepsze zrównoważone wnętrze
 9. Kategoria 9: Zrównoważony produkt/usługa roku
 10. Kategoria 10: Najlepsza ekologiczna inicjatywa miejska/gminna

Dopuszcza się nadesłanie przez jednego uczestnika kilku różnych zgłoszeń do jednej lub kilku kategorii.

Jeden projekt może zostać zgłoszony do maksymalnie dwóch różnych kategorii.

8. Cel konkursu

Celem konkursu jest wyróżnienie zaangażowania uczestników konkursu w rozwój zrównoważonego budownictwa w Polsce, a także podniesienie świadomości tego rozwoju wśród uczestników rynku budowlanego w Polsce i na świecie.

9. Sposób wykorzystania wyników konkursu

Zwycięskie prace będą ogłoszone podczas PLGBC Green Building Symposium, a lista laureatów i wyróżnionych zostanie umieszczona na stronie internetowej PLGBC, opublikowana w newsletterze PLGBC oraz podana do wiadomości mediów. Podczas PLGBC Green Building Symposium może zostać wyemitowana prezentacja zawierająca wszystkie zgłoszenia w postaci zdjęcia z nazwą i kategorią oraz zgłoszenia nagrodzone i wyróżnione w postaci zdjęcia z nazwą i kategorią oraz kluczowymi informacjami o przedmiocie zgłoszenia. PLGBC zastrzega sobie możliwość używania do celów komunikacji konkursu zdjęć nadesłanych projektów.

10. Wymagania konkursowe

Kategoria 1: Najlepszy budynek ekologiczny certyfikowany

W tej kategorii mogą startować budynki (o każdej funkcji, z wyjątkiem mieszkaniowej), które zostały zrealizowane w okresie od 06.2019 do 06.2021. W tej kategorii mogą startować wyłącznie obiekty, które posiadają certyfikat oceny wielokryterialnej (może on zostać zweryfikowany na oficjalnej stronie jednostki certyfikującej).

Wymagania:

 • opis budynku według udostępnionego przez PLGBC formularza
 • minimalnie jeden rzut zagospodarowania terenu i rzut typowej kondygnacji oraz wizualizacja lub zdjęcie ilustrujące koncept (co najmniej jeden plik w formacie jpg) – forma graficzna dowolna, całkowita liczba tych plików: maksimum 10 plików po maksimum 5 MB każdy
 • green checklist lub scorecard wraz z podsumowaniem wyników
 • slajd prezentacji zawierający: nazwę projektu i grafikę go przedstawiającą.

Kategoria 2: Najlepszy budynek ekologiczny bez certyfikatu (bądź precertyfikowany)

W tej kategorii mogą startować budynki (o każdej funkcji, z wyjątkiem mieszkaniowej) zrealizowane w okresie od 06.2019 do 06.2021, ubiegające się dopiero o certyfikat, precertyfikowane/interim (BREEAM, DGNB, HQE, LEED, WELL) bądź też budynki, które nie będą certyfikowane, lecz posiadają szczególne wartości wyróżniające je pod względem zarówno architektonicznym, jak i zrównoważonego rozwoju.

Wymagania:

 • opis budynku według udostępnionego przez PLGBC formularza
 • minimalnie jeden rzut zagospodarowania terenu i rzut typowej kondygnacji oraz wizualizacja lub zdjęcie ilustrujące koncept (co najmniej jeden plik w formacie jpg)  – forma graficzna dowolna, całkowita liczba tych plików: maksimum 10 plików po maksimum 5 MB każdy
 • symulacja green checklist lub scorecard będzie dodatkowym atutem
 • slajd prezentacji zawierający: nazwę projektu i grafikę go przedstawiającą.

Kategoria 3: Najlepszy projekt ekologiczny

Do tej kategorii mogą być zgłaszane niezrealizowane jeszcze projekty obiektów ekologicznych o dowolnej funkcji (lub projekty ideowe, nieprzewidziane do realizacji), wykonane w okresie od 06.2019 do 06.2021, oraz obiekty będące w trakcie budowy. W tej kategorii mogą startować profesjonaliści oraz studenci (oceniani osobno).

Wymagania:

 • opis budynku według udostępnionego przez PLGBC formularza
 • minimalnie jeden rzut zagospodarowania terenu i rzut typowej kondygnacji oraz wizualizacja lub zdjęcie ilustrujące koncept (co najmniej jeden plik w formacie jpg) – forma graficzna dowolna, całkowita liczba tych plików: maksimum 10 plików po maksimum 5 MB każdy
 • slajd prezentacji zawierający: nazwę projektu i grafikę go przedstawiającą.

Kategoria 4: Najlepsza ekologiczna zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna

W tej kategorii mogą startować zrealizowane w okresie od 06.2019 do 06.2021 budynki w zabudowie mieszkaniowej wielorodzinnej, certyfikowane, ubiegające się o certyfikat, bądź też budynki, które nie będą certyfikowane, lecz posiadają szczególne wartości wyróżniające je pod względem zrównoważonego rozwoju, jak i architektonicznym.

Wymagania:

 • opis budynku według udostępnionego przez PLGBC formularza
 • minimalnie jeden rzut zagospodarowania terenu i rzut typowej kondygnacji oraz wizualizacja lub zdjęcie ilustrujące koncept (co najmniej jeden plik w formacie jpg) – forma graficzna dowolna, całkowita liczba tych plików: maksimum 10 plików po maksimum 5 MB każdy
 • green checklist lub scorecard wraz z podsumowaniem wyników (dla budynków podlegających certyfikacji)
 • slajd prezentacji zawierający: nazwę projektu i grafikę go przedstawiającą.

Kategoria 5: Najlepsza ekologiczna zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna

W tej kategorii mogą startować zrealizowane w okresie od 06.2019 do 06.2021 budynki w zabudowie mieszkaniowej jednorodzinnej, certyfikowane, ubiegające się o certyfikat, bądź też budynki, które nie będą certyfikowane, lecz posiadają szczególne wartości wyróżniające je pod względem zrównoważonego rozwoju, jak i architektonicznym.

Wymagania:

 • opis budynku według udostępnionego przez PLGBC formularza
 • minimalnie jeden rzut zagospodarowania terenu i rzut typowej kondygnacji oraz wizualizacja lub zdjęcie ilustrujące koncept (co najmniej jeden plik w formacie jpg) – forma graficzna dowolna, całkowita liczba tych plików: maksimum 10 plików po maksimum 5 MB każdy
 • green checklist lub scorecard wraz z podsumowaniem wyników (dla budynków podlegających certyfikacji)
 • slajd prezentacji zawierający: nazwę projektu i grafikę go przedstawiającą.

Kategoria 6: Najlepsza ekologiczna modernizacja

W tej kategorii mogą startować budynki zmodernizowane, rozbudowane lub poddane renowacji w okresie od 06.2019 do 06.2021. Mogą to być obiekty certyfikowane, ubiegające się o certyfikat, precertyfikowane/interim, bądź też budynki, które nie będą certyfikowane, lecz posiadają szczególne wartości wyróżniające je pod względem zrównoważonego rozwoju, jak i architektonicznym.

Wymagania:

 • opis budynku według udostępnionego przez PLGBC formularza
 • minimalnie jeden rzut zagospodarowania terenu i rzut typowej kondygnacji oraz wizualizacja lub zdjęcie ilustrujące koncept (co najmniej jeden plik w formacie jpg)  – forma graficzna dowolna, całkowita liczba tych plików: maksimum 10 plików po maksimum 5 MB każdy
 • green checklist lub scorecard wraz z podsumowaniem wyników (dla budynków podlegających certyfikacji)
 • slajd prezentacji zawierający: nazwę projektu i grafikę go przedstawiającą.

Kategoria 7: Najlepszy ekologiczny budynek sektora publicznego

W tej kategorii mogą startować zrealizowane w okresie od 06.2019 do 06.2021 budynki należące do sektora publicznego: certyfikowane, ubiegające się o certyfikat, precertyfikowane/interim, bądź też budynki, które nie będą certyfikowane, lecz posiadają szczególne wartości wyróżniające je pod względem zarówno architektonicznym, jak i zrównoważonego rozwoju.

Wymagania:

 • opis budynku według udostępnionego przez PLGBC formularza
 • minimalnie jeden rzut zagospodarowania terenu i rzut typowej kondygnacji oraz wizualizacja lub zdjęcie ilustrujące koncept (co najmniej jeden plik w formacie jpg)  – forma graficzna dowolna, całkowita liczba tych plików: maksimum 10 plików po maksimum 5 MB każdy
 • green checklist lub scorecard wraz z podsumowaniem wyników (dla budynków podlegających certyfikacji)
 • slajd prezentacji zawierający: nazwę projektu i grafikę go przedstawiającą.

Kategoria 8: Najlepsze zrównoważone wnętrze

W tej kategorii mogą startować wnętrza (o dowolnej funkcji) zrealizowane w okresie od 06.2019 do 06.2021, certyfikowane, ubiegające się o certyfikat, bądź też wnętrza, które nie są certyfikowane, lecz posiadają szczególne wartości wyróżniające je pod względem zrównoważonego rozwoju.

Wymagania:

 • opis budynku według udostępnionego przez PLGBC formularza
 • minimalnie jedna wizualizacja lub zdjęcie ilustrujące koncept (co najmniej jeden plik w formacie jpg) – forma graficzna dowolna
 • slajd prezentacji zawierający: nazwę projektu i grafikę go przedstawiającą.

Kategoria 9: Zrównoważony produkt/usługa roku

Do tej kategorii mogą być zgłaszane zrównoważone produkty i usługi, dostępne na polskim rynku, związane z szeroko pojętym rynkiem nieruchomości i budownictwa.

Wymagania:

 • opis produktu/usługi według udostępnionego przez PLGBC formularza
 • wizualizacja bądź zdjęcie produktu/usługi w formacie jpg
 • slajd prezentacji zawierający: nazwę projektu i grafikę go przedstawiającą.

Kategoria 10: Najlepsza ekologiczna inicjatywa miejska/gminna

Do tej kategorii mogą być zgłaszane inicjatywy miejskie na polu rozwoju zrównoważonego, ze szczególnym uwzględnieniem budownictwa zrównoważonego, które mogą wykazać przynajmniej częściowe efekty wdrożeniowe w okresie od 06.2019 do 06.2021.

Wymagania:

 • opis inicjatywy według udostępnionego przez PLGBC formularza
 • opcjonalnie wizualizacja bądź zdjęcie inicjatywy w formacie jpg
 • slajd prezentacji zawierający: nazwę projektu i grafikę go przedstawiającą.

11. Kryteria oceny prac konkursowych

Jury ocenia zgłoszone projekty zarówno pod względem walorów architektonicznych, estetycznych, jak i walorów związanych z budownictwem ekologicznym i rozwojem zrównoważonym. Pod uwagę brane są również wszelkie ciekawe nowatorskie pomysły adresujące połączenie wymienionych walorów.

 1. Kryteria oceny:
 • Budownictwo ekologiczne i zrównoważony rozwój
 • Architektura (bez kategorii Zrównoważony Produkt/Usługa Roku)
 • Nowatorskie pomysły
 • Wartość społeczna

2. Do oceny jury zgłoszenia przekazywane są po zanonimizowaniu ich (w miarę możliwości), pozbawione informacji o zgłaszającym, projektancie i inwestorze/właścicielu.

12. Jury konkursowe

Zgłoszenia oceniane są przez interdyscyplinarne, zróżnicowane pod względem kompetencji i kierunku wykształcenia, jury konkursowe, w skład którego wchodzą:

 1. Przewodniczący
 2. Członkowie jury
 3. Honorowi członkowie jury
 4. Referent – opcjonalnie

13. Rodzaje nagród

 1. W każdej kategorii konkursu jest maksymalnie jeden laureat i jedno wyróżnienie. Wyróżnienie przysługuje zgłoszeniu, które, nie będąc laureatem, w danej kategorii wyraźnie wybija się ponad pozostałe w określonym kryterium oceny.
 2. W kategorii 1, 2, 4, 5, 6, 7 nagradzany i wyróżniany jest właściciel i projektant budynku lub wnętrza. Dotyczy to także kategorii 3, jeśli znany jest już właściciel.
 3. Laureaci otrzymują statuetkę i dyplom. Wyróżnieni otrzymują dyplom.
 4. Dodatkowo, może zostać przyznana Nagroda Specjalna dla najbardziej wyróżniającego się zgłoszenia.

14. Tryb rozstrzygania konkursu

 1. Jury wstępnie zapoznaje się z nadesłanymi zgłoszeniami, korzystając z arkuszy Google, do których automatycznie przesyłane są zgłoszenia z wypełnionych formularzy, a także posiłkując się wszelkimi załącznikami do zgłoszenia (zdjęciami, wizualizacjami, scorecards itp.). Materiały te udostępniane są przez biuro PLGBC.
 2. Każdy członek jury dokonuje oceny zgłoszeń według podanych w p. 11 kryteriów i sumuje punkty dla każdego zgłoszenia. Punktacja od każdego członka jury przesyłana jest pocztą email do biura PLGBC, gdzie oceny od wszystkich członków jury są uśredniane.
 3. Organizator dopuszcza możliwość zorganizowania zebrania jury, w czasie którego odbywa się dyskusja nad zgłoszeniami.
 4. O wygranej decyduje rozstrzygnięcie dyskusji podczas zebrania jury, a punktacja służy tu jako pomoc.
 5. PLGBC dopuszcza możliwość nieprzyznania nagrody w danej kategorii.
 6. W przypadku, kiedy przedmiot zgłoszenia wskazuje na konflikt interesów u danego członka jury, członek ten wykluczany jest z oceny tej kategorii i dyskusji nad nią, a ocenę zgłoszeń w tej kategorii stanowi dyskusja i średnia ocen pozostałych członków jury konkursowego.
 7. Informacja o laureatach i wyróżnionych przekazywana jest jedynie do biura PLGBC w celu przygotowania dyplomów i prezentacji.
 8. Wybór dokonany przez jury jest ostateczny i nie podlega odwołaniom.

15. Terminy przebiegu konkursu

31.07.2021 – ostateczny termin na nadsyłanie zgłoszeń (termin po przedłużeniu)

07.10.2021 – ogłoszenie laureatów i wyróżnień podczas PLGBC Green Building Symposium